Obchodné meno:

Očná Optika Lunettes, s. r. o.

Sídlo:

Nejedlého 18

841 02 Bratislava

IČO: 47 741 236

email: info@optikalunettes.sk

Tel./Mob.: +421 907 129 581